DEUTZ-FAHR

Vývoj a výroba

Kvalita již od počátku

Kvalita výrobku vzniká přímo tam, kde začíná jeho vývoj. Je tudíž oprávněně nutno zajistit, aby zavedené pracovní toky vedly k optimálnímu výsledku. Všechna oddělení společnosti DEUTZ-FAHR - marketing, výzkum a vývoj, prodej, výroba a nákup – úzce spolupracují od samého počátku podle metody „simultánního inženýrství“. Celý výrobní proces podléhá neustálým inspekcím v rámci šestiúrovňové “kontroly nejvyšší kvality” zaměřené na soustavné sledování norem kvality v oblasti dodávek, příjmu zboží, komponent, výroby, kontrol výkonnosti a výstupních kontrol.

S projektovými týmy k vyšší kvalitě výroby

Výrobní toky jsou uspořádány na základě týmů sestávajících z 10 - 15 pracovníků. Každý člen skupiny je schopen vykonávat rovněž práci kteréhokoli z dalších členů, tudíž lze pracovní toky vzájemně zaměňovat a tím je zajištěna jejich vyšší přizpůsobivost. Každý pracovník má větší smysl pro odpovědnost za produkt, protože každý nakonec ručí za to, co se nazývá společným produktem. A ve výsledku obdrží farmář stroj, který byl promyšleně vyroben od samého počátku až do konce a který je schopen poradit si s nejnáročnějšími úkoly – inovační produkt po všech stránkách.

Moderní výroba

Klíčovými složkami systému výroby traktorů a kombajnů společnosti DEUTZ-FAHRE je efektivní výroba „just-in-time“ (právě včas), nejvyšší normy kontrol kvality a motivovaní zaměstnanci. Průběžná optimalizace výrobních postupů a pracovních toků zajišťuje splnění nejrůznějších nároků poptávky díky přizpůsobivosti požadavkům zákazníků a aniž by jakkoli utrpěla trvale zaručená kvalita.

Více informací naleznete zde.