O firmě

Důležité údaje

Název obchodní společnosti:
GARNEA a.s.
 
Sídlo:
Neplachov 129
Dolní Bukovsko
PSČ 373 65
 
Identifikační číslo: 
260 80 672
 
Daňové identifikační číslo:
CZ 260 80 672

Obchodní podmínky společnosti:
Obchodní podmínky společnosti GARNEA jsou k dispozici ZDE.

Společnost GARNEA a.s. se orientuje na uspokojování potřeb a očekávání zákazníků. Svým zákazníkům chceme poskytovat kvalitní služby při prodeji a následném servisu zemědělské a stavební techniky a současně zachovat aktivní přístup k ochraně životního prostředí.

 

Vize společnosti

Společnost GARNEA a.s. tvoří obchodní společnost, která je schopná dodávat plný sortiment zemědělské techniky pro rostlinnou výrobu a stavební techniku. K tomuto sortimentu plně zajišťujeme dodávky náhradních dílů včetně záručního a pozáručního servisu. Jsme autorizovaným distributorem zemědělské a stavební techniky světových i domácích značek.

Podařilo se nám vybudovat široký okruh stálých zákazníků, stabilizovaný kolektiv zaměstnanců a spolupracujících osob. Disponujeme vlastním zázemím, ve kterém se nacházejí sklady náhradních dílů, servisní a školicí středisko a prodejní centrum. Přímé napojení na rozhodující sklady v České republice i v zahraničí nám umožňuje pružné dodávky náhradních dílů.

Naším hlavním cílem je uspokojování potřeb a požadavků našich zákazníků. V souladu s tímto cílem neustále zlepšujeme všechny firemní procesy, vytváříme potřebnou organizační strukturu a rozvíjíme informační systém společnosti nezbytný pro získávání potřebných informací pro její řízení. Vytváříme vhodné podmínky pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Důslednou prevencí předcházíme všem procesům, činnostem a situacím, jejichž důsledky by mohly mít negativní dopad na životní prostředí a zdraví zaměstnanců.

Kvalifikovaní zaměstnanci jsou základem kvality námi poskytovaných služeb. Jejich průběžným vzděláváním a efektivní komunikací ve společnosti napomáháme k vědomí zodpovědnosti za kvalitu námi poskytovaných služeb, ochranu životního prostředí a bezpečnost práce. Usilujeme o dodržování legislativních předpisů, platných norem a všech požadavků, které se společnost zavázala plnit.