Dopravní technika

O společnosti Demmler

Společnost Demmler Nutzfahrzeuge je tradiční německý výrobce zemědělské a silniční dopravní techniky. Zázemí rodinné společnosti, která pokračuje ve výrobě dopravní techniky již ve 4. generaci, se nachází v Bavorsku, kde je také umístěna veškerá výrobní kapacita. Hlavní prodejním argumentem vozů Demmler je tak především konstrukční a výrobní kvalita.

Produkty spolenčnosti se v současnosti prodávají po celé Evropě i mimo ní. Roční objem výroby spelčnosti Demmler Nutzfahrzeuge činí v současnosti 600 vozů a návěsů a cisteren ročně.

Společnost Demmler nenabízí nedokončená řešení, která nejsou ověřená a neodpovídají Vašim požadavkům, nýbrž nabízí pouze technicky ověřená řešení, která odpovídají přesně Vašim požadvakům!