DEUTZ-FAHR rozšiřuje portfolio: Nové kombajny řady C6000

Korunovace pětivytřasadlové třídy

Zûpanja, 02. července 2015

Do třetice všeho dobrého! Po sklízecích mlátičkách řady C9000 z roku 2013 a řady C7000 uvedené v roce 2014 přichází DEUTZ-FAHR s novou řadou C6000. Řada C6000 zahrnuje dva modely – C6205 a C6205 TS.

Stroje ucelují nabídku sklízecích mlátiček od DEUTZ-FAHR, sjednocují jejich design a přináší inovativní technická řešení, která obsluze výrazně usnadňují každodenní práci. V řadě C6000 se snoubí špičková technologie s filozofií jednoduchosti a maximální efektivity, kterých si zákazníci vysoce cení u řad C9000 a C7000.

Kombajn C6000

Celkový koncept plně dodržuje principy DEUTZ-FAHR: stejně, jako u větších modelových řad, je i u řady C6000 design dílem grafického studia Giugiaro Design a nabízí neuvěřitelný jízdní komfort, snadnou údržbu, mláticí a čistící systém nejvyšší třídy a široký výběr žacích lišt. Řadu C6000 pohání vysoce úsporné motory, které jsou zároveň šetrné k životnímu prostředí – motory DEUTZ TCD L6 T4F o objemu 6,1 l a jmenovitém výkonu od 169 kW (230 k) resp. maximálním výkonu od 184 kW (250 k).
Kabina (Commander Cab EVO II) v sobě kombinuje komfort a ergonomii s nepostradatelnou bezpečností. Elektrické ovládání celého mláticího ústrojí se provádí pomocí tlačítka umístěného na pravé straně přístrojové desky. Řízení a mláticí funkce (např. žací lišta, přiháněč, vyprazdňování zásobníku zrna, zastavování dopravníku) se snadno a intuitivně ovládají prostřednictvím nového ovládacího joysticku Commander Stick. Díky novému kontrolnímu monitoru má řidič naprostý přehled o veškerých funkcích kombajnu a vše má neustále pod dohledem. Až osm pracovních světel umístěných na střeše kabiny dokáže z noci udělat den.

C6000 - kabina

Žací lišta je klíčovým bodem pro celý mláticí proces. DEUTZ-FAHR přizpůsobil celou řadu požadavkům zákazníků. Standardní žací lišty jsou k dispozici v následujících šířkách: 4,20, 5,40 a 6,30 m. Planetová převodovka systému Schumacher garantuje frekvenci až 1 220 střihů/min a 100% lineární pohyb žací kosy. Patentovaný systém sečení s dvojitými prsty Easy Cut II zajišťuje špičkovou výkonnost a maximální hospodárnost. Pro sklizeň řepky se dodává prodloužení žacího stolu se dvěma hydraulicky poháněnými dělícími kosičkami a speciální sada je k dispozici také pro sklizeň slunečnice. Nabídku doplňují žací lišty „VARIOCROP“ dostupné v šířkách 5,0, 5,50 nebo 6,50 m, které se ještě lépe přizpůsobí sklizni jakékoliv plodiny.
U mláticího ústrojí nepřipouští DEUTZ-FAHR žádné kompromisy. Nabízí ústrojí se stejnými charakteristikami, jako u větších modelových řad. Mláticí buben o průměru 600 mm garantuje se svými osmi mlatkami pro každý typ plodiny nejvyšší kvalitu zpracování zrna i slámy při zachování mimořádné stability a dynamiky.
Díky úhlu opásání 121 ° může mláticí koš řady C6000 optimálně využít celou svou plochu. Mláticí koš může řidič nastavit jak na vstupu, tak na výstupu hmoty z mláticího bubnu a přizpůsobit se tak jakýmkoliv sklizňovým podmínkám. Ještě více přizpůsobivosti poskytuje volitelný segmentový koš mláticího bubnu: ve třech za sebou jdoucích segmentech si může obsluha zvolit vzdálenost koše od mláticího bubnu 11, 14 nebo 16 mm. Dlouhá a uzavřená vytřasadla dokáží odseparovat i poslední zrnko nacházející se ve slámě i za ztížených podmínek. Konstrukce a pohyb vytřasadel vycházejí ze zkušeností získaných v praktickém využití, kdy C6205 dokázala zajistit perfektní výmlat při současném zachování vysoké kvality slámy. Předtím, než se hrubý úmlat dostane na horní síta, padá ze zrnové vynášecí desky přes provětrávaný rošt, kde již probíhá hrubé předtřídění. Turbínový „Cross Flow“ ventilátor měří v průměru 400 mm a je vybaven celkem 44 lopatkami. Ten nasává vzduch v celé šířce a konstantě a rovnoměrně předává proud vzduchu dále. Výsledkem je perfektní čistota zrna dosažená rovnoměrným rozdělením proudu vzduchu na celou plochu sít.
U modelu C6205 TS je mláticí ústrojí doplněno o přídavný separační buben mezi mláticím bubnem a vytřasadlem: Turboseparátor. Tím dochází ke zvýšení průchodnosti ústrojí až o 20 %. Především při náročných sklizňových podmínkách (např. navlhlá nebo částečně zelená sláma) tak umožňuje Turboseparátor efektivní využití sklízecích mlátiček. Turboseparátor má průměr 590 mm a disponuje více než 10 separačními lištami. Nastavení mezery turboseparátoru v 5 stupních od koše separátoru zajišťuje přesné nastavení pro jakoukoliv kvalitu slámy a stupeň zralosti. Pro případ velkého množství slámy nabízí DEUTZ-FAHR drtič slámy a metač plev.
Domlacecí systém na obou stranách stroje patří mezi další charakteristické rysy sklízecích mlátiček DEUTZ-FAHR – jedná se o jedinečnou konstrukci, která umožňuje maximální využití výkonu a minimalizaci ztrát. Hromadící se domlácený hrubý úmlat se vrací prostřednictvím dvojitého nezávislého vratného systému s domlaceči na zrnovou vynášecí desku a nezatěžuje tak mláticí buben.
Zásobník zrna o objemu 7 000 l zaručuje dostatečnou kapacitu také pro dlouhá pole. Vyprazdňování zásobníku zrna rychlostí 75 l/s umožňuje sklízet v delších nepřerušených intervalech. Vysýpací roura je navržena rovněž pro velké žací lišty tak, aby bylo možné bez problémů naložit i vysoké přívěsy.

C6000 - pole

Motory DEUTZ splňující emisní normu „Tier 4 final“ se vyznačují nízkou spotřebou paliva a minimálním vlivem na životní prostředí. Se vstřikovacím systémem Common Rail, technologií 24 ventilů a elektronickou regulací dodávají tyto motory kombajnům vždy přesně ten výkon, který potřebují. Diesel oxidační katalyzátor (DOC) se spolu se systémem SCR starají o minimalizaci výfukových emisí.
Jedinečný jízdní komfort a jednoduché ovládání, bezkonkurenční mláticí a čistící systém, vysoká kapacita zásobníku zrna a maximální flexibilita vybavení vytvářejí ze sklízecích mlátiček řady C6000 ideální stroje pro všechny zemědělce, kteří hledají samostatný, nezávislý a spolehlivý kompaktní stroj schopný zvládnout jakoukoliv výzvu.