DEUTZ-FAHR předkládá výroční zprávu za rok 2013 - Roční obrat překročil 1,2 miliard Euro.

Treviglio

DEUTZ-FAHR uzavřel hospodářský rok 2013 s obratem ve výši 1 211,90 milionů €, což znamená nárůst 2% oproti předchozímu roku. Vděčí za to především pozitivnímu přínosu mimoevropských trhů a zavedení nových produktů ve třídě vysoce výkonných traktorů na evropský trh.

Zcela zřetelně se projevila také ziskovost s EBITDA ve výši 111.3 milionů € (+11,9%) a EBIT 83 mil. € (+15,4%).  Čistý zisk výrazně vzrostl a činil 60,6 milionů € (+21%).

Investice se zvýšily o 39,5% na 67,3 milionu €, což zapříčinil především proces internacionalizace a rozšíření a vylepšení produktového spektra. Co se týče závazků, je čistá finanční pozice s 24,3 miliony € pozitivní a zlepšila se tak na 37,7 milionů €.

Počet zaměstnanců dosáhl k 31.12.2014 stavu 2 946 zaměstnanců – zvýšil se o 104 zaměstnanců ve srovnání s předchozím rokem.

„Jsme spokojeni s výsledky dosaženými v hospodářském roce 2013 z hlediska tržeb i ziskovosti a finanční stability. Ty jsou dosaženy díky prvním účinkům strategie internacionalizace, která umožnila další zrychlení zavádění nových výrobků a podpořila nárůst prodeje na všech trzích. Investice v oblasti inovací, bezpečnosti práce, internacionalizace a kvality výrobků představují významnou součást naší obchodní strategie a jsou pilíře našeho strategického rozvoje.": komentoval hospodářský rok 2013 pan Lodovico Bussolati, CEO DF.