Cykloturistický výlet ŠLAPE TO S DEUTZEM je za námi!

Dne 7. 6. 2014 se v jihočeském Benešově, v oblasti nedotčených Novohradských hor, konal cykloturistický výlet ŠLAPETO S DEUTZEM! Děkujeme všem návštěvníkům, zákazníkům a partnerům, že si udělali volný víkend a zavítali spolu s rodinami do malebného Benešova nad Černou. Účast byla až dechberoucí! 
 

Účastníci cyklovýletu měli možnost vybrat si mezi 3 trasami v obtížnostech 15 km, 42 km a 57 km. Bylo, až k neuvěření kolik zdatných cyklistů dorazilo, aby absolvovalo tu nejnáročnější a nejdelší trasu čítající nespočet obtížných kopců na straně jedné a krásný pohled na nikým zasaženou krajinu na straně druhé. Někteří odvážlivci dokonce absolvovali trasy dvě!  

Doslova kouzelný byl také program pro děti a maminky s kočárky. Ty totiž absolvovali pohádkovou trasu z Benešova nad Černou do nedalekého hotelu Bábel. Na pohádkové cestě děti plnily rozličné úkoly pro různé večerníčkové bytosti a nechyběl ani Křemílek s Vochomůrkou. Poté co se probojovali, až k hotelu Bábel obdrželi drobnou pozornost s pamětní medailí a po lehkém posílení se vydali na cestu k penzionu u Šumáka. 

Den byl završen slavnostním vyhodnocením v penzionu u Šumáka, kde každý účastník cyklovýletu bez ohledu na umístění obdržel pamětní medaili.

Znovu děkujeme všem, kteří se zúčastnili našeho cykloturistického výletu ŠLAPETO S DEUTZEM. 

Váš Garnea Tým